Późno wykryte schorzenia zwiększają ryzyko powstania powikłań, a nawet przyczyniają się do zgonu. Na wiele chorób pracujemy sami, niezdrowo się odżywiając bądź posiadając nieprawidłowe nawyki. Obecnie łatwiej jest zapobiegać wielu chorobom, niż je leczyć. Zapobieganie chorób to tematyka, która dotyczy profilaktyki zdrowotnej. Według WHO jest ona jedną z działów nauk medycznych. Jakimi zagadnieniami się zajmuje?

Podstawowym celem profilaktyki zdrowotnej jest zapobieganie chorobom. Dzięki wdrożonym działaniom profilaktycznym, można ograniczyć czynniki ryzyka, wywołujące chorobę. W ten sposób można uniknąć przykrych powikłań danego schorzenia. W profilaktyce zdrowotnej bardzo istotne jest wczesne wykrycie chorób oraz ich leczenie. Nawet, jeśli doszło do rozwoju choroby, postępując zgodnie z zaleceniami profilaktycznymi, w większości przypadków można szybko i łatwo ją wyleczyć. Korzyści z działań profilaktycznych są ogromne, bowiem częstotliwość zachorowań może ulec zmniejszeniu.

Profilaktyka zdrowotna ma także cele edukacyjne. Polegają one na kształtowaniu społeczeństwa odnośnie tematyki zdrowotnej oraz dbałość o utrwalenie prawidłowych wzorców. Wyróżnia się trzy typy profilaktyki zdrowotnej, które obejmują zróżnicowane zagadnienia i metody działania.

żółtaczka Adartrel ulotka