Rutinoscorbin Plus

Celem profilaktyki zdrowotnej jest m.in. edukacja społeczeństwa na temat sposobów dbania o zdrowie. Wyodrębniono trzy typy profilaktyki zdrowotnej. Jednym z nich jest profilaktyka wczesna. Podstawowym działaniem jest rozpowszechnienie prawidłowych zasad zdrowego stylu życia. Dzięki niej jest możliwość zmniejszenia częstotliwości zachorowań w populacji. Program profilaktyki wczesnej może być skierowany do osób zdrowych. Wówczas omawiane są zagadnienia dotyczące zapewnienia właściwych warunków do życia, pracy, nauki itp. Poruszane są także kwestie odpoczynku. Przygotowany jest także program do grupy osób, które potencjalnie mogą być zagrożone rozwojem konkretnej choroby. Do jednych z działań profilaktycznych zaliczają się np. szczepienia ochronne, które są jednym z przykładów profilaktyki zdrowotnej.

Kolejnym typem jest profilaktyka wtórna. Podstawowym jej celem jest wczesne wykrycie oraz leczenie chorób. W ten sposób można zapobiec potencjalnym powikłaniom choroby. Podstawową rolę w profilaktyce wtórnej odgrywa lekarz, do którego zgłasza się pacjent. To właśnie lekarz decyduje o wykonaniu podstawowych badań oraz dobiera metodę leczenia. Do głównych zalet tej profilaktyki, można zaliczyć m.in. niższe koszty leczenia, krótszy czas pobytu w szpitalu, mniejsza ilość zachorowań.

Ostatni typ profilaktyki zdrowotnej dotyczy głównie tych osób, u których rozwinęła się choroba. Na tym etapie konieczne jest regularne leczenie oraz wszelkie działania, mające na celu odzyskanie pełnej sprawności.

zapalenie wątroby żółtaczka