Rodzaje profilaktyki zdrowotnej

Celem profilaktyki zdrowotnej jest m.in. edukacja społeczeństwa na temat sposobów dbania o zdrowie. Wyodrębniono trzy typy profilaktyki zdrowotnej. Jednym z nich jest profilaktyka wczesna. Podstawowym działaniem jest rozpowszechnienie prawidłowych zasad zdrowego stylu życia. Dzięki niej jest ...
© 2019 Profilaktyka zdrowotna. Wszystkie prawa zastrzeżone.